individualna terapija
 terapija v paru ali skupini
 terapija na domu,
v vrtcu ali šoli

za starše in skrbnike
za vzgojitelje in učitelje
za strokovne delavce in
spremljevalce otrok

družine z otroki
z razvojnimi primanjkljaji
∙ psihosocialno svetovanje po
relacijskem družinskem modelu

predavanja za
starše, vrtce
in šole
delavnice čustvene inteligence
pogovorne urice

 individualna terapija
 terapija v paru ali skupini
 terapija na domu,
v vrtcu ali šoli

za starše in skrbnike
za vzgojitelje in učitelje
za strokovne delavce in
spremljevalce otrok

družine z otroki
z razvojnimi primanjkljaji
psihosocialno svetovanje po
relacijskem družinskem modelu

predavanja za
starše, vrtce
in šole
delavnice čustvene inteligence

pogovorne urice

"floortime is a way of being together, wherever you are"(dr. Stanley Greenspan)

© FLOORTIME družinska svetovalnica    Dunajska cesta 205, 1000 Ljubljana    info@floortime.si    +386 31 583 944