logopedske obravnave

logopedske obravnave

Logopedska obravnava je namenjena prepoznavanju, ocenjevanju in odpravljanju komunikacijskih in govorno-jezikovnih motenj oz. težav. Odkrivanje govorno-jezikovnih težav je izredno pomembno že v zgodnjem otroštvu, torej že v predšolskem obdobju. Kadar na govorno-jezikovnem področju delamo še pred vstopom v šolo, je namreč to izjemno koristna naložba za prihodnost, saj otroka ujamemo še preden njegovi ali njeni komunikacijski vzorci postanejo že pretirano utrjeni.

Vsak otrok se razvija v svojem ritmu in razvojne mejnike dosega na svoj način. Pomembno je, da ima pri tem svobodo raziskovanja in podporo odrasle sebe, ki lahko poskrbi tudi za logopedsko pomoč otroku, če je to potrebno. Staršem svetujemo, da pomoč poiščejo, kadar opazijo, da otrokov govor odstopa od govora, primernega otrokovemu razvojnemu obdobju, kadar v otrokovem govoru opazijo določene posebnosti ali pa, kadar jih na to opozorijo morda v vrtcu, šoli, pri pediatru ali druge osebe v otrokovem ožjem okolju.

Logopedska obravnava je prilagojena vsakemu otroku posebej glede na njegove razvojne značilnosti in potrebe. Otrok bo prejel strokovno pomoč in ob uporabi različnih iger, logopedskih aktivnosti, vaj in pripomočkov usmerjeno krepil naslednja področja:
       • artikulacijo in motoriko govoril
       • zaznavanje in slušno pozornost
       • spomin in priklic glasov ali besed
       • fonološko zavedanje
       • besedni zaklad.

V naši svetovalnici poleg individualnih logopedskih obravnav izvajamo tudi SKUPINSKE GOVORNO-JEZIKOVNE URICE, inovativni program, ki poteka v manjših skupinicah do največ 5 otrok in je namenjen sočasnemu spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja in socialnih veščin.  Otroci so v skupine razporejeni glede na starost in govorno-jezikovne specifičnosti. Na vsaki urici pa jih čaka unikaten program logopedskih aktivnosti, socialnih iger in še darilce, ki vam ga predstavimo na samih uricah. Obravnave izvaja naša logopedinja, mag. prof. logop. surdoped.

Naročite se na individualno logopedsko obravnavo ali pa se pridružite našim skupinskim govorno-jezikovnim uricam za predšolske otroke ali šolarje.

Za več informacij nas kontaktirajte na spodnji povezavi.

PRIJAVA

V naši svetovalnici poleg individualnih logopedskih obravnav izvajamo tudi SKUPINSKE GOVORNO-JEZIKOVNE URICE, inovativni program, ki poteka v manjših skupinicah do največ 5 otrok in je namenjen sočasnemu spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja in socialnih veščin.  Otroci so v skupine razporejeni glede na starost in govorno-jezikovne specifičnosti. Na vsaki urici pa jih čaka unikaten program logopedskih aktivnosti, socialnih iger in še darilce, ki vam ga predstavimo na samih uricah. Obravnave izvaja naša logopedinja, mag. prof. logop. surdoped.

Naročite se na individualno logopedsko obravnavo ali pa se pridružite našim skupinskim govorno-jezikovnim uricam za predšolske otroke ali šolarje.

Za več informacij nas kontaktirajte na spodnji povezavi.

PRIJAVA