predavanja in delavnice

predavanja in delavnice

PREDAVANJA za starše, vrtce in šole

ČUSTVENI RAZVOJ OTROK

Kako čustvujejo naši otroci in mladostniki? Ali znamo prepoznati čustveno ozadje njihovih, včasih še kako burnih in neustreznih, vedenj? Kaj nam želijo z njimi sporočiti? Kaj lahko storimo, da se na njihova vedenja odzovemo učinkovito in empatično? Katere čustvene kompetence zmorejo otroci usvojiti v določenih starostnih obdobjih in kako jim lahko pri tem pomagamo, če jih še niso?

Sklop predavanj po 90 minut (2 pedagoški uri) ali celodnevni seminar (6-8 pedagoških ur)
• Čustva in čustveni razvoj otrok
• Vpliv družinske dinamike in okolja na otrokov čustveni razvoj
• Ravnanja ob »motečih« vedenjih

“Enkraten seminar, sproščujoče vzdušje z zelo zanimivo vsebino. Zelo uporabna snov, tako za vzgojitelje kot tudi za starše.”

Vzgojiteljica Katarina, seminar o čustvenem razvoju otrok

PREBERI VEČ

ČUSTVENI RAZVOJ OTROK

Kako čustvujejo naši otroci in mladostniki? Ali znamo prepoznati čustveno ozadje njihovih, včasih še kako burnih in neustreznih, vedenj? Kaj nam želijo z njimi sporočiti? Kaj lahko storimo, da se na njihova vedenja odzovemo učinkovito in empatično? Katere čustvene kompetence zmorejo otroci usvojiti v določenih starostnih obdobjih in kako jim lahko pri tem pomagamo, če jih še niso?

Sklop predavanj po 90 minut (2 pedagoški uri) ali celodnevni seminar (6-8 pedagoških ur)
• Čustva in čustveni razvoj otrok
• Vpliv družinske dinamike in okolja na otrokov čustveni razvoj
• Ravnanja ob »motečih« vedenjih

“Enkraten seminar, sproščujoče vzdušje z zelo zanimivo vsebino. Zelo uporabna snov, tako za vzgojitelje kot tudi za starše.”

Katarina, udeleženka seminarja o čustvenem razvoju otrok

PREBERI VEČ

THE GREENSPAN FLOORTIME APPROACH®

Dr. Stanley I. Greenspan je funkcionalni čustveni razvoj razdelil na 16 stopenj, ki pokrivajo človekov razvoj od rojstva pa vse do obdobja pozne starosti. V prav vsakem starostnem obdobju lahko usvojimo določeno čustveno kompetenco, saj čustva poganjajo naše delovanje v vsakdanjem življenju, s tem pa tudi naše učenje in odzivanje. FLOORTIME predstavlja hkrati celostno podporo otrokovemu razvoju (ponavljajoči čustveni izbruhi, nasilje, čustvena zavrtost, težave s socializacijo), kot tudi terapevtsko intervencijo (motnje avtističnega spektra, ADD in ADHD, govorno-jezikovni zaostanek, težave v senzornem procesiranju in motoriki), ki otroka ocenjuje na razvojni stopnji, na kateri se nahaja, in ga spodbuja, da se čustveno in intelektualno pomika navzgor po razvojni lestvi.

Predstavitveno predavanje 90 minut (2 pedagoški uri)
• Greenspanovo drevo učenja
Kako gledati na otroka kot posameznika z individualnimi značilnostmi?
• Ravnanja ob »motečih« vedenjih

PREDAVANJA ZA STARŠE, VRTCE IN ŠOLE
Predava Eva Koprivšek, mag. zakonskih in družinskih študij, certificirana FLOORTIME terapevtka 3. stopnje
  • za ponudbo nas kontaktirajte
kontakt

THE GREENSPAN FLOORTIME APPROACH®

Dr. Stanley I. Greenspan je funkcionalni čustveni razvoj razdelil na 16 stopenj, ki pokrivajo človekov razvoj od rojstva pa vse do obdobja pozne starosti. V prav vsakem starostnem obdobju lahko usvojimo določeno čustveno kompetenco, saj čustva poganjajo naše delovanje v vsakdanjem življenju, s tem pa tudi naše učenje in odzivanje. FLOORTIME predstavlja hkrati celostno podporo otrokovemu razvoju (ponavljajoči čustveni izbruhi, nasilje, čustvena zavrtost, težave s socializacijo), kot tudi terapevtsko intervencijo (motnje avtističnega spektra, ADD in ADHD, govorno-jezikovni zaostanek, težave v senzornem procesiranju in motoriki), ki otroka ocenjuje na razvojni stopnji, na kateri se nahaja, in ga spodbuja, da se čustveno in intelektualno pomika navzgor po razvojni lestvi.

Predstavitveno predavanje 90 minut (2 pedagoški uri)
• Greenspanovo drevo učenja
Kako gledati na otroka kot posameznika z individualnimi značilnostmi?
• Ravnanja ob »motečih« vedenjih

PREDAVANJA ZA STARŠE, VRTCE IN ŠOLE
Predava Eva Koprivšek, mag. zakonskih in družinskih študij, certificirana FLOORTIME terapevtka 3. stopnje
  • za ponudbo nas kontaktirajte
kontakt

DELAVNICE ČUSTVENE INTELIGENCE

Avtorski program delavnic čustvene inteligence je namenjen manjšim skupinam otrok, v katerih se učijo prepoznavanja čustev, razlikovanja med njimi, učinkovitega reševanja konfliktov in sodelovanja z vrstniki. Delavnice spodbujajo relacijske veščine, sočutje in empatijo, njihov glavni namen pa je, da otroci že v zgodnejših razvojnih obdobjih na zabaven in ustvarjalen način razvijajo osnovne čustvene kompetence.

Aktivnosti otrokom omogočajo, da izrazijo svoja občutja in oblikujejo pozitiven odnos do sebe, hkrati pa ustvarjajo in ohranjajo zdrave interakcije tudi z drugimi. Vse te sposobnosti jim tudi v kasnejšem življenju pomagajo, da lažje navezujejo stike, se v večji meri povezujejo z okolico in vživljajo v druge.

“Res nama je super, kako delate z otroki. Najin sin delavnice obiskuje že drugič zapored, prihodnje leto vpišemo še mlajšega.”

Zadovoljna starša

PREBERI VEČ

Delavnice čustvene inteligence so potrjene z raziskavo, ki je pokazala pomembne napredke v čustvenem razvoju vključenih otrok.

Delavnice redno izvajamo od leta 2013 dalje, predstavljene pa so bile tudi na 5. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov.

Program delavnic je pozitivno sprejet tako med otroki in starši kot tudi strokovnjaki s področja vzgoje, izobraževanja in psihoterapije.


• 4-7 let
• 6-8 otrok/skupino
• 10 delavnic (1x/teden, 75 minut)
• pogovor s starši po zaključku programa


Prepoznavanje čustev in razlikovanje med njimi
• Učenje socialnih in čustvenih kompetenc
• Spodbujanje sočutja in empatije
• Sodelovanje z vrstniki
• Reševanje konfliktov


Igra vlog
• Pravljični liki
• Pogovorni krogi
• Socialne, miselne in ustvarjalne igre
• Individualno delo, v parih in skupinah

Delavnice čustvene inteligence

10 x 75 minut
170€na otroka*
  • *10 % družinski popust za vsakega naslednjega otroka iz iste družine
  • *10 % popust na večkratno vključene otroke
  • *možnost plačila v več obrokih
prijava