predavanja in izobraževanja

predavanja in izobraževanja

PREDAVANJA in IZOBRAŽEVANJA za starše, vrtce in šole

Predstavitveno predavanje THE GREENSPAN FLOORTIME APPROACH®

Dr. Stanley I. Greenspan je funkcionalni čustveni razvoj razdelil na 16 stopenj, ki pokrivajo človekov razvoj od rojstva pa vse do obdobja pozne starosti. V prav vsakem starostnem obdobju lahko usvojimo določeno čustveno kompetenco, saj čustva poganjajo naše delovanje v vsakdanjem življenju, s tem pa tudi naše učenje in odzivanje. FLOORTIME predstavlja hkrati celostno podporo otrokovemu razvoju (ponavljajoči čustveni izbruhi, nasilje, čustvena zavrtost, težave s socializacijo), kot tudi terapevtsko intervencijo (motnje avtističnega spektra, ADD in ADHD, govorno-jezikovni zaostanek, težave v senzornem procesiranju in motoriki), ki otroka ocenjuje na razvojni stopnji, na kateri se nahaja, in ga spodbuja, da se čustveno in intelektualno pomika navzgor po razvojni lestvi.

Trajanje in vsebina:
• 90 minut (2 pedagoški uri)
• Greenspanovo drevo učenja
Kako gledati na otroka kot posameznika z individualnimi značilnostmi?
• Ravnanja ob »motečih« vedenjih
• Q&A

PREDAVANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZA STARŠE, VRTCE IN ŠOLE
Predava Eva Koprivšek, mag. zakonskih in družinskih študij, FLOORTIME terapevtka za otroke in mladostnike, FLOORTIME coachinja za starše in strokovne delavce
  • za ponudbo nas kontaktirajte
kontakt

Predstavitveno predavanje THE GREENSPAN FLOORTIME APPROACH®

Dr. Stanley I. Greenspan je funkcionalni čustveni razvoj razdelil na 16 stopenj, ki pokrivajo človekov razvoj od rojstva pa vse do obdobja pozne starosti. V prav vsakem starostnem obdobju lahko usvojimo določeno čustveno kompetenco, saj čustva poganjajo naše delovanje v vsakdanjem življenju, s tem pa tudi naše učenje in odzivanje. FLOORTIME predstavlja hkrati celostno podporo otrokovemu razvoju (ponavljajoči čustveni izbruhi, nasilje, čustvena zavrtost, težave s socializacijo), kot tudi terapevtsko intervencijo (motnje avtističnega spektra, ADD in ADHD, govorno-jezikovni zaostanek, težave v senzornem procesiranju in motoriki), ki otroka ocenjuje na razvojni stopnji, na kateri se nahaja, in ga spodbuja, da se čustveno in intelektualno pomika navzgor po razvojni lestvi.

Trajanje in vsebina:
• 90 minut (2 pedagoški uri)
• Greenspanovo drevo učenja
• Kako gledati na otroka kot posameznika z individualnimi značilnostmi?
• Ravnanja ob »motečih« vedenjih
• Q&A

Izobraževanje ČUSTVENI RAZVOJ OTROK

Kako čustvujejo naši otroci in mladostniki? Ali znamo prepoznati čustveno ozadje njihovih, včasih še kako burnih in neustreznih, vedenj? Kaj nam želijo z njimi sporočiti? Kaj lahko storimo, da se na njihova vedenja odzovemo učinkovito in empatično? Katere čustvene kompetence zmorejo otroci usvojiti v določenih starostnih obdobjih in kako jim lahko pri tem pomagamo, če jih še niso?

Trajanje in vsebina:
• Celodnevno izobraževanje (6-8 pedagoških ur) ali sklop predavanj po 90 minut (2 pedagoški uri)
• »Čustveni« možgani
• Čustva in čustveni razvoj otrok
• Vpliv družinske dinamike in okolja na otrokov čustveni razvoj
• Ravnanja ob »motečih« vedenjih
• Q&A

“Enkraten seminar, sproščujoče vzdušje z zelo zanimivo vsebino. Zelo uporabna snov, tako za vzgojitelje kot tudi za starše.”

Vzgojiteljica Katarina, udeleženka seminarja o čustvenem razvoju otrok

PREBERI VEČ

Izobraževanje ČUSTVENI RAZVOJ OTROK

Kako čustvujejo naši otroci in mladostniki? Ali znamo prepoznati čustveno ozadje njihovih, včasih še kako burnih in neustreznih, vedenj? Kaj nam želijo z njimi sporočiti? Kaj lahko storimo, da se na njihova vedenja odzovemo učinkovito in empatično? Katere čustvene kompetence zmorejo otroci usvojiti v določenih starostnih obdobjih in kako jim lahko pri tem pomagamo, če jih še niso?

Trajanje in vsebina:
• Celodnevno izobraževanje (6-8 pedagoških ur) ali sklop predavanj po 90 minut (2 pedagoški uri)
• »Čustveni« možgani
• Čustva in čustveni razvoj otrok
• Vpliv družinske dinamike in okolja na otrokov čustveni razvoj
• Ravnanja ob »motečih« vedenjih
• Q&A

“Enkraten seminar, sproščujoče vzdušje z zelo zanimivo vsebino. Zelo uporabna snov, tako za vzgojitelje kot tudi za starše.”

Katarina, udeleženka seminarja o čustvenem razvoju otrok

PREBERI VEČ

Predavanje EMPATIČNO POSTAVLJANJE MEJA

Predavanje bomo posvetili konkretnim primerom neželenega vedenja pri otrocih in spoznavali, s katerimi ustreznimi in neustreznimi načini se lahko nanje odzivamo. V roke bomo vzeli ‘čarobno palčko’ prepoznavanja lastnih in otrokovih čustev ter odkrivali, kako zelo nam lahko pomaga v konfliktnih ali stresnih situacijah z otroki.

Trajanje in vsebina:
• 90 minut (2 pedagoški uri)
• Vzgojni stili in postavljanje meja
• Odzivanje na neželena vedenja
Čarobna palčka (primeri)
• Q&A

Predavanje EMPATIČNO POSTAVLJANJE MEJA

Predavanje bomo posvetili konkretnim primerom neželenega vedenja pri otrocih in spoznavali, s katerimi ustreznimi in neustreznimi načini se lahko nanje odzivamo. V roke bomo vzeli ‘čarobno palčko’ prepoznavanja lastnih in otrokovih čustev ter odkrivali, kako zelo nam lahko pomaga v konfliktnih ali stresnih situacijah z otroki.

Trajanje in vsebina:
• 90 minut (2 pedagoški uri)
• Vzgojni stili in postavljanje meja
• Odzivanje na neželena vedenja
Čarobna palčka (primeri)
• Q&A

Predavanje RAZUMEVANJE IN OBVLADOVANJE OTROKOVE TRME

Cepetanje z nogami, kričanje, nenadne frustracije, izbruhi, nepojasnjeni izpadi, metanje po tleh. Vam je vse to kaj poznano? Pojav, ki mu pravimo trma, se pojavi prav v vsaki družini, le da nekje v milejši, drugod pa v burnejši obliki. Več kot 84 % predšolskih otrok doživi izpad trme vsaj 1x/mesec, zato pri trmi govorimo o čisto običajnem razvojnem pojavu. Ampak, zakaj je potem soočanje z otrokovo trmo tako zelo naporno? Zakaj jo odrasli težko razumemo in obvladujemo ter smo do otroka, ko jo doživlja, težko sočutni? Vse to bomo raziskovali na predavanju in se s pomočjo hobotnice in njenih lovk opremili z osmimi konkretnimi rešitvami za odzivanje na otrokovo izražanje trme.

Trajanje in vsebina:
• 90 minut (2 pedagoški uri)
• Mejniki v čustvenem razvoju predšolskih otrok
• Kaj je trma? In kaj je močna volja?
• Pomoč hobotnice – 8 načinov obladovanja trme
• Q&A

Predavanje RAZUMEVANJE IN OBVLADOVANJE OTROKOVE TRME

Cepetanje z nogami, kričanje, nenadne frustracije, izbruhi, nepojasnjeni izpadi, metanje po tleh. Vam je vse to kaj poznano? Pojav, ki mu pravimo trma, se pojavi prav v vsaki družini, le da nekje v milejši, drugod pa v burnejši obliki. Več kot 84 % predšolskih otrok doživi izpad trme vsaj 1x/mesec, zato pri trmi govorimo o čisto običajnem razvojnem pojavu. Ampak, zakaj je potem soočanje z otrokovo trmo tako zelo naporno? Zakaj jo odrasli težko razumemo in obvladujemo ter smo do otroka, ko jo doživlja, težko sočutni? Vse to bomo raziskovali na predavanju in se s pomočjo hobotnice in njenih lovk opremili z osmimi konkretnimi rešitvami za odzivanje na otrokovo izražanje trme.

Trajanje in vsebina:
• 90 minut (2 pedagoški uri)
• Mejniki v čustvenem razvoju predšolskih otrok
• Kaj je trma? In kaj je močna volja?
• Pomoč hobotnice – 8 načinov obladovanja trme
• Q&A

Predavanje KOMUNIKACIJA S STARŠI

Starši si za svoje otroke želijo le najboljše. Razumevanje tega, kaj je za otroka res primerno, potrebno in učinkovito pa je med starši, vzgojitelji, učitelji, terapevti in drugimi strokovnjaki, ki nudijo psihosocialno pomoč, pogosto precej različno. Kaj lahko storimo, da bo odnos med staršem in pedagoškim delavcem ali drugim strokovnjakom enakovreden? Da se bosta obe strani slišali in upoštevali? Na predavanju boste spoznali primere učinkovitega in neučinkovitega komuniciranja s starši, kako organiziramo prvo srečanje in v tem novem odnosu gradimo zaupanje. Pridobljena znanja vam lahko pomagajo, da se izognete visokonfliktnim primerom in obrambno-napadalnemu vedenju. Namesto tega pa zgradite odnos s staršem, ki bo konsistenten in avtentičen, obe strani v njem pa proaktivni.

Trajanje in vsebina:
• 90 minut (2 pedagoški uri)
• Učinkovita in neučinkovita komunikacija s starši
• Gradnja zaupanja v 5 korakih
• Visokokonfliktni primeri
• Evalvacija našega načina komuniciranja
• Ko otrok spregovori …

• Sodelovanje z multidisciplinarnim timom
• Q&A

Predavanje KOMUNIKACIJA S STARŠI

Starši si za svoje otroke želijo le najboljše. Razumevanje tega, kaj je za otroka res primerno, potrebno in učinkovito pa je med starši, vzgojitelji, učitelji, terapevti in drugimi strokovnjaki, ki nudijo psihosocialno pomoč, pogosto precej različno. Kaj lahko storimo, da bo odnos med staršem in pedagoškim delavcem ali drugim strokovnjakom enakovreden? Da se bosta obe strani slišali in upoštevali? Na predavanju boste spoznali primere učinkovitega in neučinkovitega komuniciranja s starši, kako organiziramo prvo srečanje in v tem novem odnosu gradimo zaupanje. Pridobljena znanja vam lahko pomagajo, da se izognete visokonfliktnim primerom in obrambno-napadalnemu vedenju. Namesto tega pa zgradite odnos s staršem, ki bo konsistenten in avtentičen, obe strani v njem pa proaktivni.

Trajanje in vsebina:
• 90 minut (2 pedagoški uri)
• Učinkovita in neučinkovita komunikacija s starši
• Gradnja zaupanja v 5 korakih
• Visokokonfliktni primeri
• Evalvacija našega načina komuniciranja
• Ko otrok spregovori …
• Sodelovanje z multidisciplinarnim timom
• Q&A

PREDAVANJA ZA STARŠE, VRTCE IN ŠOLE
Predava Eva Koprivšek, mag. zakonskih in družinskih študij, FLOORTIME terapevtka za otroke in mladostnike, FLOORTIME coachinja za starše in strokovne delavce
  • za ponudbo nas kontaktirajte
kontakt