delavnice za otroke

delavnice za otroke

DELAVNICE ČUSTVENE INTELIGENCE

Avtorski program delavnic čustvene inteligence je namenjen manjšim skupinam otrok, v katerih se učijo prepoznavanja čustev, razlikovanja med njimi, učinkovitega reševanja konfliktov in sodelovanja z vrstniki. Delavnice spodbujajo relacijske veščine, sočutje in empatijo, njihov glavni namen pa je, da otroci že v zgodnejših razvojnih obdobjih na zabaven in ustvarjalen način razvijajo osnovne čustvene kompetence.

Aktivnosti otrokom omogočajo, da izrazijo svoja občutja in oblikujejo pozitiven odnos do sebe, hkrati pa ustvarjajo in ohranjajo zdrave interakcije tudi z drugimi. Vse te sposobnosti jim tudi v kasnejšem življenju pomagajo, da lažje navezujejo stike, se v večji meri povezujejo z okolico in vživljajo v druge.

“Res nama je super, kako delate z otroki. Najin najstarejši sin delavnice čustvene inteligence obiskuje že petič zapored, tako zelo so mu všeč. Mlajši je vpisan že drugič, prihodnje leto pa vpišemo še najmlajšega :).

Veronika in Sašo, zadovoljna straša treh sinov

PREBERI VEČ

Delavnice čustvene inteligence so potrjene z raziskavo, ki je pokazala pomembne napredke v čustvenem razvoju vključenih otrok.

Delavnice redno izvajamo od leta 2013 dalje, predstavljene pa so bile tudi na 5. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov.

Program delavnic je pozitivno sprejet tako med otroki in starši kot tudi strokovnjaki s področja vzgoje, izobraževanja in psihoterapije.


• 4-7 let
• 6-8 otrok/skupino
• 9 srečanj (1x/teden, 75-90 minut)
• Svetovalni pogovor s starši ob zaključku programa


Prepoznavanje čustev in razlikovanje med njimi
• Učenje socialnih in čustvenih kompetenc
• Spodbujanje sočutja in empatije
• Sodelovanje z vrstniki
• Reševanje konfliktov


Igra vlog
• Pravljični liki
• Pogovorni krogi
• Socialne, miselne in ustvarjalne igre
• Individualno delo, v parih in skupinah

Delavnice čustvene inteligence

(9 srečanj, 1x/teden)
180€na otroka*
  • *10% družinski popust (istočasno vključeni otroci)
  • *10% popust na večkratno vključene otroke
  • *možnost plačila v več obrokih
prijava