družinsko svetovanje

družinsko svetovanje

družinsko svetovanje

V kolikor ste se znašli na razpotju ali pa bi želeli prerasti ponavljajoče se nefunkcionalne vzorce, izboljšati stik z vašim otrokom in se opolnomočiti kot oseba in starš, nas kontaktirajte za posvet. V FLOORTIME družinski svetovalnici družinska svetovanja izvajamo po relacijskem družinskem modelu, inovativnem pristopu, ki nam z odkrivanjem lastne ranljivosti pomaga, da pridemo do funkcionalnejšega izražanja čustev ter polnejših, iskrenejših in intimnejših odnosov.

Relacijski družinski model kot psihobiološki model poudarja, da je posameznik v svojem bistvu bitje odnosov, ki išče močno čustveno povezanost z drugimi ter stremi k njenemu ohranjanju. To poteka že od samega rojstva dalje, ko je še kot novorojenček povsem odvisen od svojih skrbnikov in pri njih išče zadovoljitev svojih, tako fizičnih kot čustvenih, potreb. Išče njihovo bližino in stik z njimi, sočasno pa se začne znotraj družine oblikovati čustveno vzdušje, ki ga močno zaznamuje že v prvih trenutkih njegovega življenja. Družina je kakor sestavljanka, katere koščki vplivajo eden na drugega in skupaj tvorijo celoto. Znotraj nje pa se ustvarja specifična družinska dinamika, polna napisanih ali nenapisanih pravil oz. ponotranjenih funkcionalnih in nefunkcionalnih vzorcev, ki so tako vkoreninjeni v nas, da jih nehote prenašamo tudi v kasnejše odnose.

“Hvala, ker ste mi osvetlili, da je imela moja hči res veliko sprememb v zadnjem času. Tako sem tudi lahko občutila večje razumevanje.”
PREBERI VEČ

Vsak dan imamo novo priložnost, da se naučimo nekaj o sebi in drugih. Kljub temu pa smo še vedno pod močnim vplivom najzgodnejših izkušenj iz svoje primarne družine, kar nas pogosto nezavedno vodi v ponavljajoče se vzorce vedenja, mišljenja in čustvenega odzivanja.

V svetovalnem pogovoru bomo poskusili ta vpliv zmanjšati in skupaj odkriti, katere prepreke vaši družini onemogočajo polnost odnosov ter postavljajo trdne zidove pred razumevanje in sprejemanje vsakega družinskega člana. Ravno zavedanje in prepoznavanje občutkov med otrokom in staršem (ali med partnerjema) nam pomagata, da situacije, ki nas obremenjujejo, sprejmemo s čim več sočutja in jih postavimo v nove kontekste. Zatem pa veliko lažje izberemo ljubezen do sebe in drugih.

INDIVIDUALNO Svetovanje

posamezen termin
65€
  • 50 minut
prijava

INDIVIDUALNO Svetovanje

paket 12 terminov
720€
  • 12 x 50 minut
prijava

PARTNERSKO/DRUŽINSKO Svetovanje

posamezen termin
75€
  • 50 minut
prijava

PARTNERSKO/DRUŽINSKO Svetovanje

paket 12 terminov
825€
  • 12 x 50 minut
prijava