floortime terapija

floortime terapija

The Greenspan Floortime Approach® je razvil dr. Stanley Greenspan, večkrat nagrajeni ameriški psihiater, psihoanalitik ter profesor klinične psihiatrije in pediatrije. Že pred več kot 40 leti je prepoznal pomen zgodnje diagnostike in zgodnje terapevtske obravnave otrok ter zasnoval nov pristop v razumevanju otrokovih razvojnih težav in potreb. Kako otrokom pomagati na področju komunikacije, igre, učenja in odnosov, je vseskozi izpostavljal tudi v svojih skupno več kot 140 knjigah in strokovnih člankih o čustvenem in zgodnjem razvoju.

FLOORTIME se osredotoča na razvijanje otrokovega intelektualnega in čustvenega potenciala. Še posebej primeren je za otroke z motnjami avtističnega spektra, z motnjami v senzornem procesiranju in motoriki ter s težavami na področju čustvene regulacije, komunikacije, usmerjanja pozornosti in povezovanja z drugimi. Ravno tako je primeren za otroke, ki se soočajo z vedenjskimi in učnimi težavami ter družinsko problematiko (čustvena zavrtost, izpadi hude trme, ločitev, izgube, nasilje, zasvojenosti).

FLOORTIME v slovenščini pomeni čas na tleh, kar na prvi pogled pomeni prostor, kjer se otroci najraje sproščeno igrajo – vendar pa je veliko več kot le to. Pomeni predvsem, da odrasli v odnosu z otrokom vstopimo v njegov svet ter sledimo njegovi pobudi, njegovim potrebam, ritmu in motivom. Pri delu z otrokom upoštevamo tri pomembne vidike pristopa, in sicer:

Ugotavljamo, katere mejnike čustvenega razvoja otrok že dosega in zanj pripravimo specifičen terapevtski načrt. Ta mu postavlja izzive za postopno usvajanje višjih mejnikov, posledično pa novih čustvenih, socialnih in kognitivno-vedenjskih kompetenc.

Skozi opazovanje motoričnega razvoja, slušno-govornega procesiranja, vizualno-prostorskega procesiranja in senzorne modulacije odkrivamo, na kakšen način otrokove biološke značilnosti vplivajo na njegovo razvijanje, odzivanje in učenje. Pri tem njegovih simptomov primanjkljajev ne spreminjamo z avtomatiziranim učenjem, temveč se jih lotevamo pri njihovih vzrokih.

V sodelovanju z otrokovimi najbližjimi ugotavljamo, kako družinski in drugi socialni odnosi nanj prenašajo določene vedenjske vzorce ter vplivajo na njegov razvoj in komunikacijo z okolico.

Terapije potekajo v obliki individualnih ali skupinskih obravnav in so prilagojene vsakemu otroku posebej.

V varnem in sproščenem okolju otroci ob podpori terapevta kot empatičnega igralnega ali pogovornega partnerja krepijo že usvojene kompetence, hkrati pa jim specifične terapevtske intervencije pomagajo še razširiti njihov čustveni, socialni, jezikovni in intelektualni potencial. Tako pridobivajo pomembne izkušnje, kako se soočati z lastnimi težavami, vse bolj suvereni in fleksibilni pa postajajo tudi znotraj medvrstniških odnosov.

“Floortime in Evo priporočava vsem družinam, ki imajo težave z iskanjem terapije, ki bo primerna današnjemu hitrem tempu in pomanjkanju časa. Začetki zahtevajo malo več napora, čez čas se pa zaveš, da delaš floortime ves čas, brez razmišljanja. In to je ena od glavnih prednosti te terapije.”

Maša in Dejan, starša Nika z diagnozo avtizem in težavami na področju senzorne integracije

PREBERI VEČ

Terapije potekajo v obliki individualnih ali skupinskih obravnav in so prilagojene vsakemu otroku posebej.

V varnem in sproščenem okolju otroci ob podpori terapevta kot empatičnega igralnega ali pogovornega partnerja krepijo že usvojene kompetence, hkrati pa jim specifične terapevtske intervencije pomagajo še razširiti njihov čustveni, socialni, jezikovni in intelektualni potencial. Tako pridobivajo pomembne izkušnje, kako se soočati z lastnimi težavami, vse bolj suvereni in fleksibilni pa postajajo tudi znotraj medvrstniških odnosov.

“Floortime in Evo priporočava vsem družinam, ki imajo težave z iskanjem terapije, ki bo primerna današnjemu hitrem tempu in pomanjkanju časa. Začetki zahtevajo malo več napora, čez čas se pa zaveš, da delaš floortime ves čas, brez razmišljanja. In to je ena od glavnih prednosti te terapije.

Maša in Dejan, starša Nika z diagnozo avtizem in težavami na področju senzorne integracije

PREBERI VEČ

Floortime

prvi posvet
75€
 • 60 minut
prijava

Floortime

individualna terapija
70 €
 • 60 minut
prijava

Floortime

paket 10 x individualna terapija
650€
 • 10 x 60 minut
prijava

Floortime

video analiza
55€
 • analiza videoposnetka
 • usmeritve za nadaljnje delo

Floortime

skupinska terapija (2-4 otroci)
35€
 • 60 minut
prijava

Floortime

strokovno mnenje
75€
 • celostna razvojna ocena
 • priporočila

Floortime

prvi posvet
75€
 • 60 minut
prijava

Floortime

individualna terapija
70€
 • 60 minut
prijava

Floortime

paket 10 x individualna terapija
650€
 • 10 x 60 minut
prijava

Floortime

skupinska terapija (2-4 otroci)
35€
 • 60 minut
prijava

Floortime

video analiza
55€
 • analiza videoposnetka
 • usmeritve za nadaljnje delo

Floortime

strokovno mnenje
55€
 • celostna razvojna ocena
 • priporočila

Vse navedene cene veljajo za posameznega otroka.